baner
PHN SPV 16 PHN K
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
PHN SPV 16 PHN K
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
PHN SPV 16 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
al. Jana Pawła II 12 lok. V/4 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 850 91 00
e-mail
rejestr.akcjonariuszy@phnsa.pl, sekretariat@phnsa.pl
Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy
55 000,00 PLN
Kapitał wpłacony
55 000,00 PLN
KRS
0000603939
REGON
360661180
NIP
5252606963